pierwiastków Wyprowadzanie wzoru na postać kanoniczną funkcji kwadratowej wierzchołka paraboli pierwiastków Zadania z trzech postaci funkcji kwadratowej.
Postać ogólna funkcji kwadratowej y=ax^2+bx+c. Postać kanoniczna funkcji kwadratowe y=a(x-p)^2+q. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej zależy od znaku delty.

Autor: Jakub Grzegorzek