matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
pierwiastków Wyprowadzanie wzoru na postać kanoniczną funkcji kwadratowej wierzchołka paraboli pierwiastków Zadania z trzech postaci funkcji kwadratowej.
Postać ogólna funkcji kwadratowej y=ax^2+bx+c. Postać kanoniczna funkcji kwadratowe y=a(x-p)^2+q. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej zależy od znaku delty.

Autor: Jakub Grzegorzek