Średnia arytmetyczna Średnia ważona Mediana Wariancja i odchylenie standardowe
Średnia arytmetyczna. Średnia ważona. Mediana. Wariancja i odchylenie standardowe.

Autor: Jakub Grzegorzek