Sprowadź do postaci kanonicznej. Z postaci ogólnej do postaci kanonicznej. Z postaci iloczynowej do postaci kanonicznej. Sprowadź do postaci iloczynowej. Sprowadź wzór funkcji kwadratowej do postaci iloczynowej. Zamiana wzoru na postać iloczynową. Sprowadź do postaci ogólnej. Zamiana funkcji kwadratowej z postaci iloczynowej do ogólnej. Liczby (-1) i 3 są miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f.
Sprowadź do postaci kanonicznej. Sprowadź do postaci iloczynowej. Sprowadź do postaci ogólnej.

Autor: Jakub Grzegorzek