Wyrażenia algebraiczne Definicja wielomianu Pierwiastek (miejsce zerowe) wielomianu Działania na wielomianach Postać iloczynowa wielomianu Równanie wielomianowe Dzielenie wielomianów Schemat Hornera Twierdzenie Bezout Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu Krotność pierwiastka wielomianu Nierówność wielomianowa
Definicja wielomianu. Pierwiastek (miejsce zerowe) wielomianu. Działania na wielomianach. Postać iloczynowa wielomianu. Równanie wielomianowe. Dzielenie wielomianów. Schemat Hornera. Twierdzenie Bezout. Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych wielomianu. Krotność pierwiastka wielomianu. Nierówność wielomianowa.

Autor: Jakub Grzegorzek