matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Cyfry i liczby Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Liczby pierwsze i złożone Liczby w systemie rzymskim do 3000 Dzielniki liczb naturalnych Rozkład liczby na czynniki pierwsze Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność Liczba odwrotna i przeciwna Kolejność wykonywania działań Działania na liczbach ujemnych Ułamki zwykłe Przybliżenia liczb dziesiętnych Usuwanie niewymierności z mianownika Potęgowanie i pierwiastkowanie Pierwiastkowanie liczb ujemnych Notacja wykładnicza Wyrażenia algebraiczne Wzory skróconego mnożenia Dwumian Newtona czyli wzór (a+b)^n Przekształcanie wzorów Udowodnij, uzasadnij, wykaż Błąd względny i bezwzględny pomiaru Procenty Procenty na rysunkach Procenty w geometrii Oprocentowanie lokat bankowych Stężenia procentowe roztworów Jednostki długości, objętości i masy
Liczby naturalne, całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste i pierwsze. Największy wspólny dzielnik. Najmniejsza wspólna wielokrotność. Działania na ułamkach. Przybliżenia liczb dziesiętnych. Usuwanie niewymierności z mianownika. Potęgowanie i pierwiastkowanie. Pierwiastkowanie liczb ujemnych. Wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia. Udowodnij, uzasadnij, wykaż. Dwumian Newtona czyli wzór (a+b)^n. Błąd względny i bezwzględny pomiaru. Procenty. Procenty na rysunkach. Procenty w geometrii. Oprocentowanie lokat, kredytów. Stężenia procentowe roztworów. Kolejność wykonywania działań.

Autor: Jakub Grzegorzek