matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym Wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta Związki między funkcjami trygonometrycznymi Tożsamości trygonometryczne Miara łukowa kąta Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta Znaki funkcji trygonometrycznej w poszczególnych ćwiartkach Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych Suma i różnica funkcji trygonometrycznych Wykres i własności funkcji sinus Wykres i własności funkcji cosinus Wykres i własności funkcji tangens Wykres i własności funkcji cotangens Przekształcanie wykresów funkcji trygonometrycznych Równania i nierówności trygonometryczne
Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym. Wartości funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Związki między funkcjami trygonometrycznymi. Tożsamości trygonometryczne. Miara łukowa kąta. Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta. Znaki funkcji trygonometrycznej w poszczególnych ćwiartkach. Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów. Wzory redukcyjne funkcji trygonometrycznych. Wykres i własności funkcji sinus. Wykres i własności funkcji cosinus. Wykres i własności funkcji tangens. Wykres i własności funkcji cotangens. Przeszktałcanie wykresów funkcji trygonometrycznych. Równania i nierówności trygonometryczne.

Autor: Jakub Grzegorzek