Zdanie w logice Rachunek zdań Kwantyfikator: dla każdego x dots, istnieje x dots Tautologia (prawo logiczne), prawa De Morgana Zbiory Działania na zbiorach Własności działań na zbiorach, prawa De Morgana dla zbiorów Przedziały liczbowe Działania na przedziałach
Zdanie w logice. Rachunek zdań. Kwantyfikator: dla każdego x ..., istnieje x ... Tautologia (prawo logiczne), prawa De Morgana.

Autor: Jakub Grzegorzek