matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Równanie kierunkowe prostej Równanie ogólne prostej Proste równoległe i prostopadłe Kąt nachylenia prostej do osi Ox Punkty których współrzędne spełniają nierówności Wzór na kąt między prostymi Prosta przechodząca przez dwa punkty Odległość między punktami Środek odcinka Odległość punktu od prostej Okrąg w układzie współrzędnych Koło w układzie współrzędnych Symetria osiowa względem osi układu współrzędnych Symetria środkowa względem początku układu współrzędnych Rysowanie Współrzędne Długość Kierunek i zwrot. Wektory równe i przeciwne Dodawanie Odejmowanie Mnożenie przez liczbę Iloczyn skalarny Iloczyn wektorowy Kąt między wektorami Wektor prostopadły do prostej Wektor równoległy do prostej
Równanie kierunkowe prostej. Równanie ogólne prostej. Proste równoległe i prostopadłe. Kąt nachylenia prostej do osi Ox. Punkty których współrzędne spełniają nierówności. Wzór na kąt między prostymi. Prosta przechodząca przez dwa punkty. Odległość dwóch punktów od siebie. Środek odcinka. Odległość punktu od prostej. Okrąg w układzie współrzędnych. Koło w układzie współrzędnych. Rysowanie wektorów. Współrzędne wektorów. Długość wektorów. Kierunek i zwrot wektora. Wektory równe i przeciwne. Dodawanie wektorów. Odejmowanie wektorów. Mnożenie wektora przez liczbę. Iloczyn skalarny wektorów. Kąt między wektorami. Wektor prostopadły do prostej. Wektor równoległy do prostej.

Autor: Jakub Grzegorzek