Odcinek i jego długość Kąt wypukły i wklęsły Kąt ostry, prosty, rozwarty, półpełny i pełny Kąty wierzchołkowe i przyległe Kąty odpowiadające Kąty naprzemianległe Twierdzenie Talesa Oś symetrii figury Symetralna odcinka Środek symetrii figury Okrąg i koło Długość okręgu i pole koła Łuk okręgu, wycinek i odcinek koła Zewnętrzna, sieczna i styczna okręgu Kąt środkowy i wpisany Twierdzenie o kątach wpisanych Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym Twierdzenie o kącie między styczną i cięciwą Twierdzenie o odcinkach siecznej i stycznej Okrąg opisany na trójkącie Okrąg wpisany w trójkąt Okrąg opisany na czworokącie Okrąg wpisany w czworokąt Wzajemne położenie dwóch okręgów Suma kątów w trójkącie Nierówność trójkąta Wysokość Środkowa Symetralna Dwusieczna Twierdzenie o dwusiecznej Trójkąt równoramienny Trójkąt równoboczny Trójkąt prostokątny Twierdzenie Pitagorasa Pole trójkąta Trójkąty przystające Trójkąty podobne Twierdzenie cosinusów Twierdzenie sinusów Suma kątów w czworokącie Kwadrat Prostokąt Równoległobok Romb Trapez Deltoid Wielokąty Pięciokąt foremny Sześciokąt foremny Obwód wielokąta Przystawanie Podobieństwo Wykaż, udowodnij na płaszczyźnie Jednokładność o środku O i skali k Przekształcenia izometryczne Symetria osiowa Symetria środkowa Obrót
Kąt wypukły i wklęsły. Kąty wierzchołkowe. Kąt ostry. Kąty przyległe. Kąt prosty. Kąty odpowiadające. Kąt rozwarty. Kąty naprzemianległe. Kąt półpełny. Twierdzenie Talesa. Oś symetrii figury. Symetralna odcinka. Środek symetrii figury. Okrąg i koło. Długość okręgu i pole koła. Łuk okręgu, wycinek i odcinek koła. Kąt środkowy i wpisany. Twierdzenie o kątach wpisanych. Twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym. Okrąg opisany na trójkącie. Okrąg wpisany w trójkąt. Okrąg opisany na czworokącie. Okrąg wpisany w czworokąt. Zewnętrzna, sieczna i styczna okręgu. Wzajemne położenie dwóch okręgów. Suma kątów w trójkącie. Nierówność trójkąta. Wysokość trójkąta. Środkowa trójkąta. Symetralna trójkąta. Dwusieczna trójkąta. Twierdzenie o dwusiecznej trójkąta. Trójkąt równoramienny. Trójkąt równoboczny. Trójkąt prostokątny. Twierdzenie Pitagorasa. Pole trójkąta. Cechy przystawania. Cechy podobieństwa. Twierdzenie cosinusów. Twierdzenie sinusów. Kwadrat. Prostokąt. Równoległobok. Romb. Trapez. Deltoid. Wielokąty. Pięciokąt foremny. Sześciokąt foremny. Obwód wielokąta. Przystawanie wielokątów. Podobieństwo wielokątów. Wykaż, udowodnij na płaszczyźnie. Jednokładność o środku O i skali k. Przekształcenia izometryczne. Symetria osiowa. Symetria środkowa. Obrót.

Autor: Jakub Grzegorzek