a^2+2ab+b^2=(a+b)^2
Wyprowadzanie wzoru na postać kanoniczną funkcji kwadratowej y = a(x-p)^2 + q

Autor: Jakub Grzegorzek