Wyprowadzanie wzorów na pierwiastki równania kwadratowego podwójny miejscami zerowymi Zadania z równań kwadratowych
Rozwiązywanie równania kwadratowego. Delta dodatnia dwa rozwiązania, delta równa zero jedno rozwiązanie, delta ujemna równanie kwadratowe nie ma rozwiązania.

Autor: Jakub Grzegorzek