Definicja funkcji Argument i wartość funkcji Zapis klamrowy wzoru funkcji Wykres Dziedzina Odczytywanie wartości funkcji z wykresu Zbiór wartości Miejsce zerowe Funkcja rosnąca, malejąca i stała Najmniejsza i największa wartość funkcji Funkcja różnowartościowa Funkcja parzysta i nieparzysta Funkcja okresowa Własności funkcji z wykresu Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi x i y Odbicia wykresów funkcji względem osi x i y Wykres funkcji y=|f(x)| i y=-f(-x) Przesuwanie wykresu funkcji o wektor
Definicja funkcji. Wykres funkcji. Dziedzina. Odczytywanie wartości funkcji z wykresu. Zbiór wartości. Miejsce zerowe. Funkcja rosnąca, malejąca i stała. Najmniejsza i największa wartość funkcji. Funkcja różnowartościowa. Funkcja parzysta i nieparzysta. Funkcja okresowa. Własności funkcji z wykresu. Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi x i y. Odbicia wykresów funkcji względem osi x i y. Wykres funkcji y=|f(x)| i y=-f(-x). Przesuwanie wykresu funkcji o wektor.

Autor: Jakub Grzegorzek