Doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe Aksjomatyczne definicja prawdopodobieństwa i jego własności Klasyczna definicja prawdopodobieństwa Prawdopodobieństwo warunkowe Niezależność zdarzeń Prawdopodobieństwo całkowite Schemat Bernoulliego
Doświadczenie losowe, zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe. Aksjomatyczne definicja prawdopodobieństwa i jego własności. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Schemat Bernoulliego.

Autor: Jakub Grzegorzek