matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
delty postaci kanonicznej Zadania z wykresu funkcji kwadratowej
Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Jej położenie względem osi x zależy od wartości delty i znaku współczynnika a. Jeżeli delta jest ujemna tzn. że funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, a co za tym idzie wykres leży nad osią x. Wzory na współrzędne wierzchołka paraboli. Najłatwiej jest odczytać współrzędne wierzchołka paraboli (wykresu funkcji kwadratowej) korzystając z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej.

Autor: Jakub Grzegorzek