matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Współrzędne punktu obróconego o pewien kąt Wyprowadzenie wzoru
Figura i jej obraz w obrocie dokoła punktu O. Na pierwszym rysunku obróciłem punkt A dokoła punktu O o kąt 40 stopni. Na drugim rysunku obróciłem odcinek AB dokoła punktu O o kąt 50 stopni. Na trzecim rysunku obróciłem trójkąt ABC o kąt -60 stopni dokoła punktu O. Na czwartym rysunku obróciłem okrąg o kąt -110 stopni dokoła punktu O. Obrót w układzie współrzędnych. Punkt A=(x,y) obrócony o kąt alpha wokół początku układu współrzędnych daje punkt A'=(x',y'). Współrzędne tego punktu można wyliczyć ze wzoru na rysunku.

Autor: Jakub Grzegorzek