Wyprowadzenie wzoru na (a+b)^2 Wyprowadzenie wzoru na (a-b)^2 Wyprowadzenie wzoru na (a-b)(a+b) Wyprowadzenie wzoru na (a+b)^3 Wyprowadzenie wzoru na (a-b)^3 Dowód wzoru na a^3+b^3 Dowód wzoru na a^3-b^3 Zadania ze wzorów skróconego mnożenia
Wzory skróconego mnożenia. Podnoszenie sumy i różnicy do potęgi o wykładniku 2. Wyrażenia algebraiczne. Potęgowanie sumy i różnicy wyrażeń z a i b.

Autor: Jakub Grzegorzek