Wzory na sumę i różnice funkcji trygonometrycznych. Suma sinusów. Suma cosinusów. Suma tangensów. Suma cotangensów. Różnica sinusów. Różnica cosinusów. Różnica tangensów. Różnica cotangensów.

Autor: Jakub Grzegorzek