matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi i ich granice indukcja matematyczna granica funkcji w nieskończoności granica w punkcie i pochodna funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki
Podniesienie do potęgi 0 i ujemnej. Podnoszenie do potęgi ujemnej. Zadania z podnoszenie do potęgi ułamkowej. Liczba do potęgi ułamkowej i ujemnej. zadania z mnożenia potęg sprowadzanie potęg do wspólnej podstawy zadania z równań wykładniczych równanie wykładnicze równania wykładnicze równanie wykładnicze - rozwiązanie równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze równanie wykładnicze zadania z nierówności wykładniczej nierówność wykłanicza - rozwiązanie potęgi i nierówności nierówność wykładnicza rozwiąż nierówność wykładniczą nierówność wykładnicza nierówność kwadratowa
Zadania z działu funkcja wykładnicza