Kąt między krawędzią ściany bocznej a podstawą. Kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy. Kąty między naprzeciwległymi krawędziami ścian bocznych. Kąt między krawędzią ściany bocznej a krawędzią podstawy.

Autor: Jakub Grzegorzek