matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Kąty w ostrosłupie trójkątnym Pole całkowite czworościanu foremnego Objętość czworościanu foremnego trójkątami równobocznymi trójkąty równoramienne ostrosłupów trójkątów trójkątów Zadania z ostrosłupów trójkątnych
Ostrosłup trójkątny. Długości krawędzi a, b, c. Długość wysokości to H. Ostrosłup trójkątny ma 4 ściany, 6 krawędzi, 4 wierzchołki. Kąty w ostrosłupie trójkątnym. Ostrosłup prawidłowy trójkątny ma w podstawie trójkąt równoboczny, a wysokość pada na jego środek, ściany boczne tego ostrosłupa to trzy przystające trójkąty równoramienne. Czworościan foremny ma cztery ściany, które są trójkątami równobocznymi. Objętość czworościanu foremnego jest dana wzorem na rysunku. Pole całkowite czworościanu foremnego jest dane wzorem na rysunku. Objętość i pole całkowite ostrosłupa trójkątnego liczymy tak samo jak dla wszystkich ostrosłupów. Wzór na objętość ostrosłupa trójkątnego to V=1/3*Pp*H, gdzie Pp to pole podstawy, a H długość wysokości. Wzór na pole całkowite to Pc=Pp+Pb, gdzie Pb to pole powierzchni bocznej, czyli suma pól śbcian bocznych, które są trójkątami.

Autor: Jakub Grzegorzek