część całkowita liczby
Wykres funkcji część ułamkowa (mantysa) x: y=x-[x] (x minus część całkowita (cecha) liczby).

Autor: Jakub Grzegorzek