wielokątami Twierdzenie Eulera
Rysunki wielościanów. Wierzchołki, krawędzie, ściany wielościanów. Wielościan to część przestrzeni ograniczonej wielokątami.

Autor: Jakub Grzegorzek