miejsca zerowe miejsca zerowe parabolę przedział Zadania z nierówności kwadratowych
Aby rozwiązać nierówność kwadratową liczę na początku deltę wyrażenia kwadratowego, a następnie znajduję miejsca zerowe o ile istnieją. Teraz mogę już narysować przybliżony wykres. Dla współczynnika a>0 ramiona są skierowane do góry, dla a<0 ramiona są skierowane do dołu. Z wykresu odczytuję rozwiązanie.

Autor: Jakub Grzegorzek