środkowosymetryczna
Środek symetrii figury jest punktem, względem którego ta figura jest do siebie środkowo symetryczna. Figura obrócona o 180 stopni wokół swojego środka symetrii nałoży się na siebie. Przykłady figur ze środkiem symetrii: prostokąt, odcinek, okrąg, koło, sześciokąta foremny, kwadat. Przykady figur bez środka symetrii: trójkąt, pięciokąt.

Autor: Jakub Grzegorzek