matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
osiowo symetryczna
Oś symetrii figury jest prostą, względem której ta figura jest do siebie osiowo symetryczna. Oś symetrii dzieli figurę na dwie przystające części. Przykłądy figur z jedną osią symetrii: trójkąt równoramienny, trapez równoramienny, deltorid. Przykłądy figur z dwiema osiami symetrii: odcinek, prostokąt, romb. Przykład figury z trzema osiami symetrii: trójkąt równoboczny. Przykład figury z czterema osiami symetrii: kwadrat. Przykłady figur z nieskończoną liczbą osi symetrii: punkt, okrąg. Przykłady figur bez osi symetrii: trójkąt, równoległobok.

Autor: Jakub Grzegorzek