osiowo symetryczna
Oś symetrii figury jest prostą, względem której ta figura jest do siebie osiowo symetryczna. Oś symetrii dzieli figurę na dwie przystające części. Przykłądy figur z jedną osią symetrii: trójkąt równoramienny, trapez równoramienny, deltorid. Przykłądy figur z dwiema osiami symetrii: odcinek, prostokąt, romb. Przykład figury z trzema osiami symetrii: trójkąt równoboczny. Przykład figury z czterema osiami symetrii: kwadrat. Przykłady figur z nieskończoną liczbą osi symetrii: punkt, okrąg. Przykłady figur bez osi symetrii: trójkąt, równoległobok.

Autor: Jakub Grzegorzek