Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta Definicja funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta
Punkt A=(x,y) obrócony o kąt alfha wokół początku układu współrzędnych daje A'=(x,y). Wzór.

Autor: Jakub Grzegorzek