matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki szukaj na stronie korepetycje z matematyki MathRiders Wrocław gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony facebook
 Matematyka  Matematyka  Matematyka  Matematyka
Na pierwszym rysunku jest punkt i jego obraz w symetrii środkowej względem punktu O. Na drugim rysunku jest odcinek i jego obraz w symetrii środkowej względem prostej O. Na trzecim rysunku jest trójkąt i trójkąt do niego symetryczny w symetrii środkowej względem punktu O. Na ostatnim rysunku przedstawiłem okrąg i okrąg do niego symetryczny. Symetria środkowa w układzie współrzędnych. Obrazem punktu A=(x,y) w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych jest A'=(-x,-y). Na rysunkach są punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek