Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja
Na pierwszym rysunku jest punkt i jego obraz w symetrii środkowej względem punktu O. Na drugim rysunku jest odcinek i jego obraz w symetrii środkowej względem prostej O. Na trzecim rysunku jest trójkąt i trójkąt do niego symetryczny w symetrii środkowej względem punktu O. Na ostatnim rysunku przedstawiłem okrąg i okrąg do niego symetryczny. Symetria środkowa w układzie współrzędnych.

Autor: Jakub Grzegorzek