współrzędne wierzchołka Równanie kwadratowe
Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej y=-x^2+2x+2 na przedziale <-1,4>. Liczenie delty, współrzędnych wierzchołka i wartości na krańcach przedziału. Wykres funkcji kwadratowej. Odczytywanie z wykresu najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale.

Autor: Jakub Grzegorzek