Konstrukcja prostej prostopadłej do prostej k przechodzącej przez punkt A.
Na rysunku pokazana jest konstrukcja okręgu symetrycznego do danego względem prostej k. Konstrukcja wykonana jest jedynie za pomocą linijki i cyrkla.

Autor: Jakub Grzegorzek