Konstrukcja prostej prostopadłej do prostej k przechodzącej przez punkt A.
Konstruowanie za pomocą cyrkla i linijki obrazu trójkąta symetrycznego do trójkąta ABC względem prostej k

Autor: Jakub Grzegorzek