matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki szukaj na stronie gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
 Matematyka  Matematyka  Matematyka  Matematyka
Na pierwszym rysunku jest punkt i jego obraz w symetrii osiowej względem prostej k. Na drugim rysunku jest odcinek i jego obraz w symetrii osiowej względem prostej k. Na trzecim rysunku jest trójkąt i trójkąt do niego symetryczny w symetrii osiowej względem prostej k. Na ostatnim rysunku przedstawiłem okrąg i okrąg do niego symetryczny. Symetria osiowa w układzie współrzędnych. Obrazem punktu A=(x,y) w symetrii względem osi x jest A'=(x,-y). Obrazem punktu A=(x,y) w symetrii względem osi y jest A''=(-x,y). Na rysunkach są punkty symetryczne względem prostej x i y, oraz trójkąty symetryczne względem prostej x i y.

Autor: Jakub Grzegorzek