Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja Konstrukcja
Na pierwszym rysunku jest punkt i jego obraz w symetrii osiowej względem prostej k. Na drugim rysunku jest odcinek i jego obraz w symetrii osiowej względem prostej k. Na trzecim rysunku jest trójkąt i trójkąt do niego symetryczny w symetrii osiowej względem prostej k. Na ostatnim rysunku przedstawiłem okrąg i okrąg do niego symetryczny.

Autor: Jakub Grzegorzek