symetria osiowa symetria środkowa przesunięcie (translacja) o wektor obrót oś symetrii środek symetrii Zadania z izometrii
Przekształcenie nazywamy izometrycznym, jeżeli nie zmienia odległości między punktami figury, czyli nie zmienia kształtu i rozmiaru figury. Przekształceniami izometrycznymi są: symetria osiowa, symetria środkowa, przesunięcie (translacja) o wektor, obrót wokół punktu. Własności figur związane z przekształceniami izometrycznymi oś symetrii, środek symetrii.

Autor: Jakub Grzegorzek