Wyprowadzenie wzoru na pole deltoidu. Zadania z deltoidu
Deltoid ma dwie pary boków równych. Przekątne deltoidu przecinają się pod kątem prostym. Na rysunku oznaczyłem długości przekątynych literami p i q. Pole deltoidu można policzyć ze wzoru P=pq/2.

Autor: Jakub Grzegorzek