współrzędne wierzchołka Równanie kwadratowe
Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej y=x^2-4x+5 na przedziale <1,4>. Liczenie delty, współrzędnych wierzchołka i wartości na krańcach przedziału. Wykres funkcji kwadratowej. Odczytywanie z wykresu najmniejszą i największą wartość funkcji w przedziale.

Autor: Jakub Grzegorzek