matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur Pole równoległoboku Suma kątów przy boku równoległoboku Zadania z równoległoboków
Równoległobok to czworokąt, którego przeciwległe boki są równoległe. Na pierwszym rysunku jest równoległobok o bokach a i b. Na drugim rysunku jest równoległobok o podstawie a i wysokości h. Pole równoległoboku mogę policzyć ze wzoru P=ah. Na trzecim rysunku jest równoległobok o bokach a i b, które tworza kąt alfa. Pole tego równoległoboku mogę policzyć ze wzoru P=a*b*sin alfa. Kąty w rówoległoboku. Kąty naprzeciwległe w równoległoboku są równe. Suma kątów przy dowolnym boku jest równa 180 stopni. Przekątne w równoległoboku przecinają się w punkcie O. Punkt ten dzieli każdą przekątną na równe części.

Autor: Jakub Grzegorzek