Obwód wielokąta - liczenie na przykładzie różnych figur Zadania z prostokąta
Na pierwszym rysunku jest prostokąt o bokach a i b. Pole tego prostokąta możemy policzyć ze wzoru P=ab. Obwód ze wzoru Obw=2a+2b

Autor: Jakub Grzegorzek