prawdopodobieństwo warunkowe Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa i jego własności Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa i jego własności Część wspólna zawiera się
A i B są zdarzeniami losowymi i P(B)>0. Wykaż, że P(A|B)<={1-P(A')/ P(B)}

Autor: Jakub Grzegorzek