Logarytm - definicja Część wspólna Logarytm - wzory Równanie kwadratowe nierówność kwadratową Wierzchołek paraboli Część wspólna
Funkcja h jest określona wzorem h(x)=\log_2(x^2-4)-\log_2(x-5). Wyznacz wszystkie wartości parametru k, dla których równanie h(x)-\log_2 k=0 ma dwa różne pierwiastki.

Autor: Jakub Grzegorzek