Współrzędne wierzchołka Współrzędne wierzchołka
Uzasadnij, że obrazem wykresu funkcji f, w symetrii względem prostej o równaniu x=6, nie jest parabola, określona równaniem y=(x-9)^2+6

Autor: Jakub Grzegorzek