wykres pierwiastków
Wyznacz wszystkie liczby całkowite k, dla których funkcja f(x)=x^2-2^k * x+2^k + 5/4 przyjmuje wartości dodatnie dla każdego x rzeczywistego. Rówanie kwadratowe z parametrem.

Autor: Jakub Grzegorzek