miejscem zerowym Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów o mierze 0, 30, 45, 60, 90 stopni
Dana jest funkcja R → R określona wzorem f(x) = ax+4. a) Wyznacz wartość a, dla której miejscem zerowym funkcji f jest liczba -1. b) Wyznacz wartość a, dla której prosta będąca wykresem funkcji f jest nachylona do osi OX pod kątem 60°. c) Wyznacz wartość a, dla której równanie ax+4 = 2a+4 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Autor: Jakub Grzegorzek