Zadania z twierdzenia cosinusów
Twierdzenie cosinusów: Jeżeli mamy długość dwóch boków trójkąta i kąt jaki tworzą, to możemy wyznaczyć długość trzeciego.

Autor: Jakub Grzegorzek