Zadania z twierdzenia Talesa
Twierdzenie Talesa. Jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to otrzymamy odcinki proporcjonalne.

Autor: Jakub Grzegorzek