bf 1 bf 2 bf 3 bf 4 bf 5 bf 6 bf 7 bf 8 bf 9 bf 10 bf 11 bf 12 bf 13 bf 14 bf 15 bf 16 bf 17 bf 18 bf 19 bf 20 bf 21
Arkusz z egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w kwietniu 2019 roku. Zadania i rozwiązania.

Autor: Jakub Grzegorzek