Wielkokąty są podobne, jeżeli ich kąty są odpowiednio równe, a boki proporcjonalne w skali równej k. Jako przykład narysowałem trzy podobne wielokąty. Wszystkie mają odpowiednie kąty równe. A stosunek odpowiednich boków tych wielokątów jest taki sam. Dzieląc długość boku drugiego wielokąta przez długość odpowiadającemu mu boku pierwszego wielokąta otrzymałem, że skala podobieństwa drugiego wielokąta do pierwszego jest równa 3. Dzieląc długość boku trzeciego wielokąta przez długość odpowiadającemu mu boku drugiego wielokąta otrzymałem, że skala podobieństwa drugiego wielokąta do pierwszego jest równa 1/6.

Autor: Jakub Grzegorzek