Twierdzenie Pitagorasa Suma kątów ostrych Funkcje trygonometryczne Wzory na długość boków trójkąta prostokątnego (szkoła podstawowa) Trójkąt prostokątny równoramienny Zadania z trójkąta prostokątnego
Na rysunku jest trójkąt prostokątny. Przyprostokątne oznaczyłem literami "a" i "b". Przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego oznaczyłem literą "c".

Autor: Jakub Grzegorzek