liczba całkowita Wzór na liczby parzyste i nieparzyste
Liczba parzysta to liczba całkowita podzielna przez 2. Przykłady. 0,-2,2,-4,4,-6,6,-8,8,... Liczba nieparzysta to liczba całkowita niepodzielna przez 2. Przykłady. -1,1,-3,3,-5,5,-7,7,... Wzór na liczby parzyste i nieparzyste.

Autor: Jakub Grzegorzek