matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta szukaj na stronie Korepetycje z matematyki     dostęp premium gra w kropki edytor wzorów nauka słówek ciekawe strony MathRiders Wrocław facebook
Symetralna boku trójkąta to prosta prostopadła do boku i przechodząca przez jego środek. Na pierwszym rysunku jest trójkąt ostrokątny i poprowadzona symetralna przez jeden z boków. Na drugim rysunku jest trójkąt rozwartokątny i symetralna poprowadzona przez jeden z boków. Na trzecim rysunku jest trójkąt prostokątny i symetralna poprowadzona przez jedną z przyprostokątnych. Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

Autor: Jakub Grzegorzek