Symetralna boku trójkąta to prosta prostopadła do boku i przechodząca przez jego środek. Na pierwszym rysunku jest trójkąt ostrokątny i poprowadzona symetralna przez jeden z boków. Na drugim rysunku jest trójkąt rozwartokątny i symetralna poprowadzona przez jeden z boków. Na trzecim rysunku jest trójkąt prostokątny i symetralna poprowadzona przez jedną z przyprostokątnych. Symetralne boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie.

Autor: Jakub Grzegorzek