Środkowa to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. W każdym trójkącie można poprowadzić trzy środkowe, które przecinają się w jednym punkcie. Nazywamy go środkiem ciężkości trójkąta. Środek ciężkości dzieli każdą środkową w stosunku 2:1. Na rysunku odcinku na jakie została podzielona jedna środkowa oznaczyłem literami x,y. Można więc napiacać dla tej środkowej następujące równanie x/y=2/1.

Autor: Jakub Grzegorzek