Wysokość to odcinek łączący wierzchołek trójkąta z podstawą lub jej przedłużeniem pod kątem prostym. Każdy trójkąt ma trzy wyskokości. Na pierwszym rysunku jest trójkąt ostrokątny i narysowane są wszystkie trzy wysokości. Przecinają się one w jednym punkcie. Na drugim rysunku jest trójkąt rozwartokątny. Dwie wysokości padają na przedłużenie podstaw a jedna na podstawę. Na ostatnim rysunku jest trójkąt prostokątny. Dwie prrzyprostokątne są jednocześnie wysokościami, a trzecia wysokość pada na przeciwprostokątną.

Autor: Jakub Grzegorzek